Kesabaran dan tawakal adalah minyak pelincir bagi roda kehidpan – W. J. Brown

Apabila saya berjanji menjumpai seseorang pada jam yang ditetapkan, wajib bagi saya menepati janji itu seperti menepati janji hendak membayar sejumlah wang tertentu kepada seseorang, saya pun tidak berhak mencuri waktunya seperti mencuri wangnya – W. J. Brown

Keperibadian tidak perlu ada hubungannya dengan kebajikan – W. J. Brown

Keperibadian tidak perlu ada hubungannya dengan kebajikan – W.J. Brown

Salah satu perbezaan yang paling besar antara orang yang berjaya dan orang yang tidak berjaya, terletak pada penggunaan waktunya yang terluang – W.J. Brown