Perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal adalah sejalan dengan usaha mereka menepati janji pada diri sendiri – W. Clement Stone

Berikanlah kebahagiaan, maka anda akan bahagia dan dibuat bahagia – W. Clement Stone