Paling kayalah orang yang berasa puas dengan barang yang sedikit, kerana rasa puas itu adalah kekayaan alam – Socrates

Akal itu tidak lain daripada alat bagi mencari kebenaran dan kenyataan – Socrates