Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal kebahagiaan – Plato

Orang yang berkeperibadian luhur, tentu selalu memiliki dua hal, iaitu ghairah dan kebaikan – Plato

Anda tidak mungkin menyihatkan tubuh tanpa menyihatkan jiwa – Plato