Keselamatan terletak di jalan yang tengah – Ovid

Akal yang sakit lebih parah daripada badan yang sakit, dan memikirkan penderitaan menyebabkan kekecewaan – Ovid