Hindarkan pelaksanaan hukum apabila dalam keraguanan – Nabi Muhammad s.a.w

Orang yang paling sabar antara kamu adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, padahal dia dapat membalasnya – Nabi Muhammad s.a.w

Anda dipandang sebagai orang yang hidup, apabila hidup itu diisi dengan kesungguhan kerja, dan tidak mahu diseret oleh kemalasan – Nabi Muhammad s.a.w