Orang berasa bahagia, selama dia berfikir bahagia – Lincoln

Kebanyakan orang dapat berasa bahagia apabila mahu menjernihkan fikirannya – Lincoln

Kebanyakan orang memperoleh bahagia ataupun tidak, sesuai dengan kemahuannya sendiri – Lincoln

Modal adalah buah daripada kerja, dan modal tidak ada apabila sebelumnya tidak ada kerja – Lincoln

Jangan selalu menyangka, supaya anda tidak pula disangka oleh orang lain – Lincoln