Kebahagiaan kita yang terbesar tidak bergantung pada keadaan hidup kita, melainkan disebabkan oleh hati nurani yang suci murni, kesihatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan bagi mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah – Jefferson

Sesuatu yang kita ajarkan dengan senang hati, sama sekali tidak menyusahkan – Jefferson