Kita adalah penimbang-penimbang sempit daripada kebahagiaan ataupun kemalangan orang lain, apalagi kita menimbangnya dengan pelbagai ukuran yang membezakan mereka daripada diri kita sendiri – Ernest Hemingway

Kebahagiaan adalah kombinasi antara kesihatan yang baik dan ingatan yang pendek – Ernest Hemingway

Kepuasan memancar dari jiwa unggul di sekeliling kita – Ernest Hemingway