Kita melahirkan kebahagiaan hidup dan ketenangan fikiran – Cicero

Kebahagiaan perlu diperjuangkan, bukan dengan mengeluh, meminta belas kasihan orang lain ataupun dengan pasrah pada nasib – Cicero

Kebahagiaan rakyat, itulah hendaknya sebagai undang-undang tertinggi – Cicero