Hakmu bagi menikmati kebahagiaan tanpa menciptakannya, tidak lebih daripada hakmu bagi mempergunakan kekayaan tanpa menghasilkannya – Bernard Shaw

Ada dua jenis kebahagiaan, iaitu mempunyai anjing yang baik ataupun menjadi anjing yang baik – Bernard Shaw

Kalau anda mengajarkan sesuatu kepada seseorang janganlah dia disuruh mempelajari sesuatu – Bernard Shaw