Kebahagiaan dirasakan oleh orang yang biasa berasa puas pada dirinya sendiri – Aristoteles

Bahagia itu adalah kesenangan yang dicapai oleh manusia menurut kehendak masing-masing – Aristoteles

Kita tidak saja perlu bekerja dengan baik, tetapi juga perlu menggunakan waktu senggang dengan baik – Aristoteles