Orang yang mengetahui cara hidup tetap menjaga kedudukannya agar selalu berada di tengah-tengah, tidak miring ke kanan ataupun ke kiri – A. Pope

Keutamaan terletak di tengah-tengah – Tanpa nama

Keselamatan terletak di jalan yang tengah – Ovid

Dalam segala hal, jalan pertengahanlah yang terbaik. Segala sesuatu yang berlebihan membawa kesusahan pada manusia – Plautus