Tidak ada waktu terlambat bagi berhenti berprasangka – Thoreau

Prasangka matinya perlahan-lahan, dan kita tidak pernah memastikan prasangka itu betul-betul mati – Jules Romains

Prasangka adalah nasihat yang paling tidak dapat dipercaya – Napoleon Hill

Prasangka dibenci bukan kerana dirinya sendiri, tetapi kerana ia menyebabkan orang mempercayainya – Marcel Arland