Malas adalah keburukan bagi orang hidup – Hukamah

Kemalasan adalah penyebab utama kegagalan – Daniel Josselyn

Kemalasan jalan perlahan-lahan dan kemiskinan menyusul – Hunter

Kemalasan adalah induk kemelaratan – Tanpa nama

Anda dipandang sebagai orang yang hidup, apabila hidup itu diisi dengan kesungguhan kerja, dan tidak mahu diseret oleh kemalasan – Nabi Muhammad s.a.w