Kitab yang terletak di perpustakaan sedikit yang membacanya, tetapi seorang Muslim sejati adalah ‘kitab terbuka’ yang semua orang membacanya. Ke mana saja ia pergi, ia adalah ‘dakwah yang bergerak’ — Asy Syahid Imam Hasan Al-Banna