Harapan adalah rahmat Tuhan bagi manusia, sekiranya bukan kerana harapan, tiadalah wanita yang sedia melahirkan anak, dan tiadalah petani yang sedia menaburkan benih – Nabi Muhammad s.a.w

Anda tidak dapat hidup hanya dengan harapan sahaja, tetapi anda juga tidak dapat hidup tanpa harapan – Tanpa nama