Selama manusia ada, selama itu pula ada manusia yang tidak berakhlak – Tacitus

Kuat dan jayanya suatu umat adalah kerana akhlaknya, apabila akhlaknya rosak maka binasalah umat itu – Al-Ghazali

Kebaikan dan pahala itu ialah cantik akhlak manakala keburukan dan dosa itu ialah sesuatu yang tidak tenang pada hatimu dan kamu membenci manusia melihatnya – Nabi Muhammad s.a.w