Orang yang memperhatikan aib orang lain menyebabkan dia tidak pernah mempunyai waktu bagi mengetahui aibnya sendiri – La Bruyere

Kerana manusia mencintai dirinya, tersembunyilah baginya aib dirinya, tidak kelihatan olehnya walaupun nyata. Hanya dipandang kecil walau bagaimanapun  besarnya РJalinus At Thabib

Bicarakanlah aib diri sendiri sebelum melakukan kecaman kepada orang lain – Dale Carnegie

Bahagialah orang yang mementingkan introspeksi pada aib dirinya sendiri dan tidak mementingkan aib orang lain – Nabi Muhammad s.a.w

Apabila engkau bermaksud menyebut aib orang lain, maka sebutkanlah dahulu aib dirimu sendiri – Nabi Muhammad s.a.w